​Onze impact


Samen met onze klanten en partners richten wij ons op leren en groeien. Dit staat centraal in onze bedrijfsfilosofie. Waarom is dat zo belangrijk?

 

Het Thysia® groei perspectief

Op het gebied van digitale innovatie helpen we onze opdrachtgevers om te groeien en ontwikkelen. Dit doen we door de inzet van nieuwe ICT mogelijkheden. Het is belangrijk dat deze inzet zinvol is. We zijn pas tevreden als de organisatie haar doelstellingen behaalt en de gebruikers tevreden zijn.

De strategische waarde van onze oplossingen gaat echter verder dan alleen project doelstellingen. Ons frontoffice platform betekent voor onze klanten een strategische keuze. Onderstaand wordt dit afgebeeld in de “innovatie piramide” (van Rosabeth Moss Kanter). De impact van een dergelijke keuze is veel groter dan de impact van incrementele proces verbeteringen of individuele projecten.
innovatie piramide Thysia


Het belangrijkste punt voor onze klanten is dat deze ‘strategic bet’ hun adaptief vermogen vergroot. Doordat de IT-flexibiliteit sterk toeneemt kunnen ze veel sneller hun frontoffice digitaal innoveren.

 

 

 

Impact in Food & Healthcare

Met het front office platform realiseren we verschillende oplossingen. We hebben hierbij focus op de sectoren Food & Healthcare. De impact die we in deze sectoren hebben is indirect. Wij leveren immers zelf geen voedingsmiddelen of zorg diensten. Met de digitale innovaties die we samen met onze klanten realiseren, leveren we echter wel een bijdrage aan een aantal belangrijke innovatie thema’s.

Onze telersportalen en proces ondersteuning in de agrifood sector bevorderen de transparantie in de voedselketen. Zo is bijvoorbeeld het certificaat van oorsprong van een product direct online in te zien. Onze innovaties in Healthcare dragen bij aan “betere zorg door betere informatie”. Hiervoor hebben we vrijwel vanaf onze oprichting erkenning en ondersteuning ontvangen van de rijksoverheid.


Groei en ontwikkeling van ons team

Bij Thysia geloven we dat persoonlijke groei en groei van de organisatie onlosmakelijk verbonden zijn. De organisatie kan zich alleen maar ontwikkelen als iedereen zich ontwikkelt. En dit is mogelijk als de organisatie continue investeert in het leer- en groei perspectief van de medewerkers. Stilstand is immers achteruitgang en dit bedoelen we niet alleen economisch maar algemener.

We zien de organisatie als een open en levend systeem, een organisme dat zich steeds weer moet aanpassen. De wil en ambitie om elke dag beter te worden staan daarom centraal in onze bedrijfscultuur. En als we dat samen met onze klanten succesvol doen, dan leidt dat tot groei en meer werkgelegenheid.

Tot slot hebben we onze activiteiten ook gerelateerd aan de “Sustainable Development Goals” zoals deze in 2015 door de United Nations zijn overeengekomen. In onderstaande figuur een selectie van de internationale doelen waar wij (op bescheiden schaal natuurlijk) een bijdrage aan leveren:

doelen van Thysia

Contact With
Pepijn BroekmanSolution Consultant