Circle
Never stop asking Person

DuPont


De volgende stap in digitalisering

 

 

 

Al decennialang is DuPont een toonaangevende producent van hoogwaardige materialen, zoals Delrin®, Nomex®, Tyvek® en Kevlar®. Samen met de DuPont site in Dordrecht heeft Thysia een nieuwe oplossing gerealiseerd om de werkwijze rondom aanpassingen in de fabrieken – en daarmee de veiligheid van medewerkers en de omgeving – verder te borgen. Met deze oplossing voor Management of Change, kortweg MOC, zet DuPont een grote stap voorwaarts in de verdere digitalisering van haar bedrijfsprocessen.

Uitdaging

De vorige tool, “Change” genaamd, was aan het einde van de levensduur en moest vervangen worden. De tool was ooit intern ontwikkeld, maar in de afgelopen jaren bleek het onderhoud ervan steeds lastiger. Daarbij dekte de functionaliteit van deze tool maar een deel van het MOC-proces en was er geen mogelijkheid om documenten te koppelen.

 

Met de vervanging van Change wilde DuPont de workflow digitaliseren, het hele proces borgen: van aanvraag van een aanpassing tot en met het opstarten in de fabriek, waarbij alle betrokken personen taakgestuurd zouden gaan werken. Daarnaast moest de documentatie ook in de nieuwe tool bijgehouden worden. En bij voorkeur zou de nieuwe tool beschikbaar worden via het al gebruikte SharePoint platform.
 

Oplossing

Management of Change (MOC) helpt technisch complexe organisaties om alle wijzigingen die er aan de installaties moeten gebeuren, van tevoren te beoordelen op veiligheids-, arbo- en milieuaspecten. Ook het monitoren van de voortgang, het bijhouden van documentatie en het borgen van de goedkeuringen zijn onderdelen van de MOC-oplossing.

De tool is gerealiseerd in K2, en wordt aangeboden binnen het DuPont intranet (SharePoint Online), zodat het voor de medewerkers in een vertrouwde omgeving gebruikt kan worden.

Kernonderdelen van de oplossing zijn:

 

  •      De fasering van het MOC-proces in de workflow wordt in de tool ondersteund. Hierbij worden nieuwe acties automatisch gestart bij een nieuwe fase

  •      Per MOC kunnen de items geselecteerd worden uit een brondatabase, zodat alleen de relevante zaken bestudeerd en opgepakt worden.
         Hierbij is een onderscheid in prioriteit mogelijk.

  •      Samenstelling van verschillende teams, die betrokken zijn bij de MOC-implementatie, is flexibel per MOC in te stellen.
         De medewerkers in deze teams zijn verantwoordelijk voor de oplevering binnen de verschillende fases.

  •      Het hele proces voor het vastleggen van de acties en goedkeuringen is vastgelegd in een workflow. De voortgang ervan wordt grafisch weergegeven.

  •      Documenten kunnen in een MOC ge-upload worden, waarbij ze in een SharePoint bibliotheek (volgens de beveiligings- en retentieprocedures van DuPont) worden opgeslagen.

 

Voordelen
 

Met de nieuwe oplossing verzekert DuPont zich ervan dat eerst aan alle randvoorwaarden is voldaan  voordat een nieuwe fase in een MOC-traject wordt ingezet. Daarbij is de benodigde documentatie gekoppeld en hebben de verantwoordelijken overzicht over lopende MOC’s en acties. Alle processtappen en goedkeuringen worden vastgelegd, zodat achteraf duidelijk is wie waarvoor getekend heeft.