Circle
Never stop asking Person

haal meer uit sharepoint met k2

Sharepoint belangrijk voor veel organisaties

 

Ondernemingen over de gehele wereld gebruiken SharePoint om werken in team verband makkelijker te maken. Individuen, teams en organisaties hebben middels SharePoint de optie om samen te werken aan documenten en andere content. SharePoint is een belangrijk onderdeel van veel organisaties en zonder dit systeem zouden veel bedrijven het lastig hebben om samen te werken en documenten uit te wisselen.

 

 

Het wereldwijde gebruik van SharePoint

 

In aanvulling op de bestaande backoffice systemen hebben vele organisaties SharePoint in gebruik. Dit is een wereldwijde standaard geworden voor samenwerkingsportalen en het beheren van documenten en andere content. Er is dan ook een groot ecosysteem ontstaan van gebruikers van het platform en partners die helpen bij implementatie van het platform. Daarnaast wordt er met SharePoint Online (binnen Office 365) door Microsoft een nieuwe impuls gegeven aan eenvoud en laagdrempelig gebruik van SharePoint.

 

Thysia heeft vanaf de oprichting van het bedrijf focus op SharePoint en heeft ook vanuit Microsoft de hoogste partner status toegekend gekregen op het vakgebied "Collaboration & Content".

Vanuit deze ervaring hebben we gezien dat onze klanten ook steeds vaker vraagstukken die zowel SharePoint als de backoffice systemen overstijgen. Het gaat hierbij vooral over het automatiseren van processen over informatiesilo's en/of organisaties heen. Denk hierbij aan voorbeelden zoals indiensttreding van personeel, het aanmaken van nieuwe artikelen, meldingen van incidenten, etc.. Het gaat hierbij vaak om een web formulier of een mobiele App, werkstromen en integraties.

 

 

Beperkingen binnen het SharePoint platform

 

En juist op deze vlakken heeft SharePoint zelf zijn beperkingen. Voor digitale formulieren was Infopath een mogelijkheid maar dit product was lastig te gebruiken en wordt niet meer ondersteund. Eenvoudige workflows (bijvoorbeeld een goedkeuring van een document) kunnen prima binnen SharePoint, maar complexere workflows en integraties niet. Juist omdat er dan geprogrammeerd dient te worden om het gewenste resultaat te bereiken. Dit vertraagt enorm en leidt tot veel hogere kosten in het beheer. Bovendien zijn software ontwikkelaars moeilijk te vinden..  Er is dan ook een sterke behoefte aan een aanvullende oplossing voor web formulieren, mobiele Apps, workflows en integraties met backoffice systemen.

 

 

Voordelen K2 in combinatie met SharePoint

 

Deze mogelijkheden worden geboden door het K2 platform. Dit platform voor Business Process Management & Apps vult aan op de genoemde gebieden. Tegelijkertijd wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kracht van SharePoint op het gebied van portalen en content management.

Dit wordt gedaan op de volgende manieren:

  • Customize SharePoint formulieren om te beschikken over een uitgebreidere en zelf aan te passen interface voor bijvoorbeeld het indienen van aanvragen.

  • Maak werk stromen en formulieren voor bijvoorbeeld kwaliteits management. De werk stromen en formulieren kunnen meerdere SharePoint lijsten of bibliotheken overbruggen, zowel "in de cloud" als op de eigen servers.
  • Maak business applicaties om te voorzien in speciale behoeften. Bijvoorbeeld: Verbeter je klantenservice bij eind gebruikers of maak portalen om informatie te delen met klanten of verkopers. Deze applicaties integreren met SharePoint en andere systemen die door de organisatie heen lopen, weer zowel "in de cloud" als op de eigen servers.

 

 

Low code platform

 

In het ICT landschap ontstaat op deze manier een nieuwe "schil' van toepassingen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande mogelijkheden van SharePoint en het backoffice:

 

Binnen K2 worden de toepassingen gerealiseerd middels configuratie. K2 is dan ook een zogenaamd "low code" platform. Over de opbrengsten en toepassingen van het platform houden we binnenkort een inspiratiesessie. In een volgend blog artikel zullen we ook nader ingaan op dit thema!

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van SharePoint? En SharePoint in combinatie met K2? Neem dan contact met ons op om te praten over de mogelijkheden!