Circle
Never stop asking Person

Livegang Management of Chance oplossing

 

 

 

 

Het onderhoud van installaties in technisch complexe omgevingen is een uitdaging voor veel bedrijven in de chemie- en productiesector. Het borgen dat aanpassingen op alle aspecten worden beoordeeld, de beschikbaarheid van bijbehorende documentatie en het monitoren van de voortgang op openstaande activiteiten, zijn zaken waar veel bedrijven mee worstelen. 

 

Deze zomer zijn we bij een van onze klanten live gegaan met de Management of Change oplossing, gerealiseerd op het K2 platform en SharePoint Online. Met deze tool worden  technische aanpassingen in de installaties bij een internationaal chemieconcern volgens een K2 proces doorlopen en geborgd dat de juiste maatregelen worden getroffen op het gebied van Veiligheid, Arbo en Milieu. De MOC oplossing ondersteunt de gehele fasering van aanvraag tot en met ingebruikname d.m.v. workflow en is mede daarom zeer succesvol in gebruik genomen en bestaat er veel belangstelling voor. 

“Supertrots dat we deze uitdagende case tot zo’n succes hebben weten te maken”, aldus Pepijn Broekman, Solution Consultant bij Thysia. 

 

 

Lees hier meer over deze interessante case!