Circle
Never stop asking Person

Lovk live met RADAR!
 

De LOVK verzorgt het afstandsonderwijs voor varende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar.  Jonge varende kinderen kunnen niet deelnemen aan het reguliere basisonderwijs. De LOVK is er om voor deze groep kinderen het onderwijs zo in te richten dat zij goed voorbereid worden op een probleemloze overgang naar groep 3 of groep 4 van de basisschool. De LOVK doet dit door het verzorgen van afstandsonderwijs en mentoren die de ouders ondersteunen bij het lesgeven aan boord.

 

Vanaf begin mei is LOVK live gegaan met RADAR. Deze deels SharePoint en deels K2 oplossing, die LOVK i.s.m. Thysia heeft ontwikkeld, is er op gericht om de informatie-uitwisseling met de ouders veilig en op 1 platform plaats te laten vinden en de ontwikkeling van de kinderen samen met de ouders te kunnen monitoren.

 

lovk.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projectteam: v.l.n.r.: Elzelien de Vormer, Lienke van Dijk, Anita van Laren en Pepijn Broekman

 

Kernonderdelen van de oplossing zijn:

  • Leerlingdossier waarin ouders en mentoren bestanden kunnen uitwisselen
  • Leerlingvolgsysteem waarin ouders en mentoren de ontwikkeling van de leerlingen bijhouden o.b.v. de lessen in een thema
  • Peilingen o.b.v. ontwikkelingsgebieden en de rapportage hiervan, inclusief de faciliteiten tot het maken van trendanalyses
  • Slimme formulieren om de onderwijsbehoeftes, lesmateriaal en eventuele zorgvraag vast te leggen en op te volgen

 

De eerste reacties van de LOVK medewerkers zijn zeer positief: De oplossing ziet er geweldig uit en het is een belangrijk instrument in de samenwerking met de ouders. De samenwerking verliep heel goed met de inbreng van LOVK op de inhoud van de onderwijsprogramma’s en het leerlingvolgsysteem en de expertise van Thysia om dat te vertalen naar een soepel werkende IT oplossing. De projectgroep is dan ook enorm trots op het eindresultaat.