Persbericht: Platform BV Breda live met digitaal portaal
 
Circle
Never stop asking Person

platform breda live met digitaal portaal

Stichting Platform Bedrijven Verenigingen (BV) Breda lanceert vandaag haar digitale platform dat is gerealiseerd door Thysia Information Management. Het platform fungeert als kennisbank voor ondernemers, overheid en onderwijs waar thema's zoals duurzaamheid, veiligheid en vestigingsklimaat aan bod komen. Door de introductie van het digitale platform wordt kennisdeling met bijna 1000 bedrijven in Breda geïntensiveerd, krachten en middelen worden gebundeld en samenwerking wordt beter op elkaar afgestemd.

 


Eenvoud en toegankelijkheid door gebruik van SharePoint Online

 

Thysia is expert op het gebied van digitale innovatie en de Microsoft Cloud en heeft voor de totstandkoming van het digitale platform gezorgd. Het digitale platform bestaat uit een publiek deel en een besloten deel. Het publieke deel is de nieuwe website van de stichting, bestaat uit algemene informatie en is voor iedereen toegankelijk. Voor gedetailleerd nieuws over projecten binnen Platform BV Breda en de mogelijkheid om onderling info uit te wisselen kunnen leden en belanghebbenden, zoals de gemeente Breda en de onderwijsinstellingen, vanuit de website inloggen op het besloten portaal. Reindert de Kok, IT Consultant bij Thysia, was verantwoordelijk voor het afstemmen, opzetten en implementeren van het digitale platform. Reindert geeft aan waarom er is gekozen voor een SharePoint oplossing; "Het besloten deel van het platform is volledig gebaseerd op standaard modules van SharePoint Online. Hierdoor konden wij op korte termijn een portaal bieden waar informatie op maat, eenvoud en toegankelijkheid centraal staan. Dit waren belangrijke eisen van Platform BV Breda."

 

 

Digitaal Platform: belangrijke schakel

 

Laura Martin, coördinator Platform BV Breda: "Vanaf 1 januari dit jaar hebben we in een vliegende start de samenwerking van de bedrijven in Breda met de gemeente Breda en AVANS, NHTV en ROC in de steigers gezet. Dit hebben we gedaan rondom de thema's duurzaamheid, vestigingsklimaat en veiligheid. Wij zijn geen lobbyclub, maar opgericht door de bedrijven om concrete acties voor te bereiden en uit te voeren. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onze communicatie met onze achterban van bijna 1000 bedrijven nu met het Digitale Platform op orde hebben. Theo van Kuijck, bestuurder van Platform BV Breda, vult aan: "We zijn er nog lang niet, maar met ons beperkt budget hopen we wel een vliegwiel op gang te brengen van samenwerking tussen de 3 O's (Ondernemers, Onderwijs en Overheid). Je zult zien dat dit voor Breda heel wat gaat opleveren. De eerste projecten komen al van de grond: met bedrijven wordt gekeken op welke wijze zij het best energiebesparing kunnen realiseren, er worden collectieve energieprojecten voorbereid, knelpunten in de ontsluiting en leegstand worden eens goed tegen het licht gehouden, maatregelen worden bedacht. Maar misschien nog belangrijker: we delen de informatie met elkaar"

 

 

Over Thysia

 

Het team van Thysia werkt in een monumentaal pand aan de Haagsemarkt in Breda. Thysia is strategisch partner van Microsoft en K2 en richt zich op digitale innovatie van B2B bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het portaal dat is gerealiseerd voor Platform BV Breda. Consultant Reindert de Kok heeft aanvullend een SharePoint training gegeven aan een viertal leden van het bestuur zodat zij zelfstandig het platform kunnen onderhouden. Thysia past zich aan op de wensen en eisen van de klant en spreekt duidelijke taal. Het bedrijf is gespecialiseerd in frontoffice toepassingen op het SharePoint en K2 platform en focust zich vooral op de sectoren Healthcare, Food en (AGF)Handel.