Du Pont live met nieuw KMS
 
Circle
Never stop asking Person

du pont live met nieuw kms

DuPont de Nemours Nederland is gestart met een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit is gerealiseerd op SharePoint Online en uitgevoerd door Thysia.

 

Het oude KMS werd niet meer ondersteund door het oude Lotus Notes en was, op korte termijn, aan vervanging toe. Op corporate niveau had DuPont al de eerste stappen gezet met SharePoint en zij vonden in Thysia een lokale partner voor inrichting en specialistische SharePoint ondersteuning. Voor DuPont was het belangrijk dat er zoveel mogelijk functionaliteiten vanuit het oude Lotus Notes DIMS systeem werden overgenomen en werden vervangen met (standaard) SharePoint functionaliteiten. 

 

 

Gebruiksvriendelijk documentmanagement voor alle rollen en disciplines

 

De nieuwe oplossing bestaat uit een compleet document management systeem voor alle kwaliteit gerelateerde documenten, inclusief werkstromen voor het periodiek onderhouden van de documenten. De documenten zijn opgeslagen volgens een vaste structuur met verplichte (Managed) metadata. De documenten kunnen met meerdere dwarsdoorsnedes gevonden en getoond worden door verschillende rollen en disciplines in de organisatie. Gebruikers kunnen door filters binnen enkele muisklikken de voor hen relevante documenten gebruiken. 
Alle documenten worden op vaste tijden gereviseerd, SharePoint stuurt dit hele proces. Door dit reviseren wordt er gewaarborgd dat alle documenten altijd actueel zijn en men altijd met de laatste versies werkt. In alle documenten wordt gewerkt met een documentsjabloon, waar de metadata in staat. Dit biedt het voordeel dat men ook bij geprinte documenten ziet welke versie het betreft en wie in de organisatie die versie heeft goedgekeurd. 

 

 

Herkenbare functionaliteiten, logische inrichting en gerichte training

 

DuPont was op corporate niveau al bezig met het opzetten van een SharePoint omgeving en DuPont Nederland had daarin contact met een (offshore) partner die vooral een technische insteek had. Het bedrijf zocht een lokale expert op het gebied van Sharepoint en kwam zo bij Thysia uit. 
Thysia heeft gezorgd voor gebruiksvriendelijke inrichting met oog voor herkenbare functionaliteiten vanuit Lotus Notes, technische migratie en trainingen. Peter Littel, Management Systems Specialist bij Dupont, over de samenwerking; “Thysia heeft ons snel en adequaat geholpen. De consultants wisten zich zeer snel in onze behoefte in te leven en kwamen met veel praktische tips en toekomstgerichte oplossingen.”