​Business Process Management

 

Business Process Managament betekent een totaal nieuwe kijk op processen. Er is een sterke behoefte aan digitale samenwerking en procesondersteuning in netwerken, zowel tussen organisaties als tussen interne informatiebronnen. Dit vraagt om een integrale aanpak en een flexibele oplossing voor Business Process Management.

Business process management 

Business Process Management oplossingen

De BPM oplossingen van Thysia zijn gebaseerd op de software van onze partner K2. Dit is een zeer krachtige en flexibele oplossing voor digitale formulieren, workflows, en data integratie. K2 kan volledig worden geïntegreerd met onze SharePoint oplossingen, maar kan ook onafhankelijk daarvan ingezet worden.

Om als organisatie bij te kunnen blijven met de huidige ontwikkelingen, wordt er verwacht dat bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden. Met onze BPM oplossingen helpen we organisaties hierbij. Ons Business Process Management draagt o.a. bij aan:

  • Minder maatwerk

  • Betere monitoring van processen

  • Flexibelere bedrijfsvoering

  • Efficiëntie verbetering

  • Digitaal samenwerken

  • Complexere processen automatiseren

digital frontoffice

Business Process Management met behulp van K2

Thysia maakt gebruik van BPM software van K2. Formulieren en workflows kunnen hiermee eenvoudig geconfigureerd worden, ook door uzelf. Toepassingen kunnen direct via een portaal of mobiel beschikbaar gesteld worden in uw eigen App store. Tevens kunnen de toepassingen naadloos geïntegreerd worden met uw backoffice.

Je kunt hierbij denken aan de implementatie van een nieuw ERP met zo min mogelijk maatwerk, digitale samenwerking over diverse informatiesilo’s heen of een gebrekkige procescontrole die aangepakt moet worden voor de accountant. Dit alles kan eenvoudig met behulp van de K2 management oplossing. Groots denken, maar klein beginnen. Eén platform voor een flexibel frontoffice.

Flexibel BPM

De snelheid en flexibiliteit van jouw digitale innovatie neemt met behulp van onze BPM oplossingen enorm toe. Om deze snelheid nog verder te vergroten, heeft Thysia verschillende implementatie versnellers beschikbaar voor veelvoorkomende vraagstukken. Dit zijn toepassingen die in elke organisatie voorkomen (zoals een verlofaanvraag of het in dienst treden van een nieuwe medewerker) of toepassingen voor specifieke vraagstukken in de voedingsmiddelenbranche en in de zorg.

Thysia onderscheidt zich van andere leveranciers van BPM oplossingen doordat wij samen met de klant op zoek gaan naar die processen waar de meeste winst te behalen valt. Daarnaast hebben wij uitgebreide specifieke kennis in de Agrifood- en Zorgbranche. Aangezien we zijn ontstaan vanuit de vraag naar oplossingen die integreren tussen ERP en frontoffice, durven wij onszelf integratie expert te noemen.  Door de platformgedachte en het daarbij behorende groots denken maar klein handelen worden projecten toekomstbestendig aangepakt.


Thysia neem contact op logo K2, partner van Thysia
 

Contact With
Pepijn BroekmanSolution Consultant