SharePoint Oplossingen


SharePoint oplossingen helpen invulling geven aan veranderende behoeften van uw medewerkers en externe doelgroepen om zo digitaal te innoveren. Thysia levert hier diverse SharePoint oplossingen om bedrijven te helpen digitaal te innoveren, zoals een medewerkersportaal (intranet), kwaliteits management systeem (KMS), document management systeem (DMS) en diverse andere soorten portalen, zoals een leveranciersportaal of een telersportaal. 

 

SharePoint integratie: De voordelen

Medewerkers en externe doelgroepen zoals leveranciers hebben tegenwoordig andere verwachtingen van bereikbaar zijn. We leven in een snelle, digitale tijd. Men verwacht online te kunnen samenwerken, waarbij informatie altijd beschikbaar is en er snel contact gelegd kan worden met elkaar. De portalen van Thysia helpen uw organisatie om eenvoudig samen te werken en informatie te delen. We verbinden in onze portalen frontoffice en backoffice met elkaar door SharePoint integratie met de achterliggende informatiesystemen.

Op een SharePoint portaal kan men onderling samenwerken aan projecten, werkt men altijd met de laatste versie van een document en kan tevens informatie worden getoond vanuit achterliggende ERP systemen. Een aantal praktische voorbeelden:

  • Een distributeur van diverse groenten en fruit kan op een telersportaal vanuit haar telers informatie verzamelen m.b.t. verwachte leveringen en dit direct geautomatiseerd verwerken in het ERP pakket.
  • (Ambulante) medewerkers van een grote (zorg)organisatie kunnen onderling online informatie en kennis uitwisselen op een medewerkersportaal.
  • Een kwaliteitsmedewerker kan in het KMS documenten toekennen aan proceseigenaren en altijd het laatste, actuele document raadplegen.


Om met SharePoint te gaan werken hoef je geen specialist te zijn; wij zijn er voor de implementatie en er mee werken kan iedereen. Wij hebben onze oplossingen op zo’n manier gemaakt dat je met behulp van sjablonen relatief eenvoudig kunt starten. Samen richten we de oplossing desgewenst voor jouw specifieke situatie in. Door onze zeer ruime ervaring met SharePoint integratie, kan op dit platform zowel informatie gedeeld als verwerkt worden, binnen de gehele organisatie én tussen partners.

Thysia SharePoint integratie

Thysia's Entreprise Information Portal; voor het delen, verwerken en integreren van informatie.

Portaal systeem

De portaal oplossingen van Thysia zijn gebaseerd op Microsoft SharePoint. Dit platform is geschikt voor alle typen portalen (Intranet oplossingen, Extranet en Internet) en ten behoeve van het interactief samenwerken met uw doelgroepen. Voor de meest voorkomende scenario's van het medewerkersportaal, klantenportaal en leveranciersportaal heeft Thysia zogenaamde implementatieversnellers beschikbaar met standaard modules. Dit zijn sjablonen van een aantal van de meest voorkomende functionele wensen van onze klanten.

Onze branche specifieke portaal oplossingen zijn het telersportaal (voor de Food / AGF sector) en Hesher. Een portaal biedt ook toegang tot informatie of functionaliteit uit backoffice applicaties. Dit levert eenvoud en gebruiksgemak. SharePoint biedt hiervoor de mogelijkheden en Thysia heeft ook op dit gebied standaardoplossingen voor applicatie integratie, zoals integratie met Microsoft Dynamics ERP of Office365.

SharePoint als compleet platform

Als een van de vele mogelijke bouwblokken van een SharePoint platform biedt Microsoft hiervoor een compleet Document Management Systeem aan. Voor kwaliteitsmanagement heeft Thysia tevens een compleet KMS. Met het K2 platform bieden we meer uitgebreide mogelijkheden op het gebied van Business Process Management en Apps.

In aanvulling op het DMS en KMS maakt Thysia ook het digitaliseren, classificeren en digitaal ondertekenen van documenten mogelijk. De oplossingen die wij hiervoor gebruiken zijn complementair voor ons platform en ons flexibele frontoffice.

SharePoint specialist nodig?

​Thysia is Microsoft Gold Partner op het gebied van Content & Collaboration. Dit betekent dat wij aan strenge kwaliteitseisen vanuit Microsoft moeten voldoen en dat wij gecertificeerde medewerkers in dienst hebben die specialist zijn. Naast deze kwaliteitseisen aan onze oplossingen en medewerkers is het voor onze klanten een extra kwaliteitsgarantie dat wij, als Gold Partner, op onze beurt toegang tot: Producten, training met betrekking tot bijvoorbeeld SharePoint development, implementatie en specialistische ondersteuning.

Logo Microsoft, partner van Thysia

 

Thysia neem contact op

Contact With
Reindert de KokIT Consultant